Измененията на климата: предизвикателствата пред туризма

Посолството на Франция в България ще вземе участие в конференцията, посветена на туризма в контекста на измененията на климата, която се организира от Министерството на околната среда и водите, Коалиция за климата, WWF Световен фонд за дивата природа България и Българска асоциация за алтернативен туризъм.

За повече информация поканата и програмата за събитието.