За още по-зелени селски райони

Устойчивото развитие на селските райони ще бъде темата на поредната конференция-дебат, организирана в рамките на форума COP-21 от Посолството на Франция в България на 23 ноември 2015 г. във Френския институт в България. „Какво бъдеще за селските региони в условията на климатични промени? Туризмът и валоризирането на местните продукти като решения за устойчиво развитие?” ще бъде още един повод да бъде обсъдена в положителна светлина темата за околната среда и в присъствието на международни експерти да бъдат потърсени добри практики и задълбочено разбиране за явленията

 *присъствие – с покана

За повече информация във връзка с това предстоящо събитие