Срещите на бъдещето с Мишел Люсо

9 ноември 2015 (понеделник)

18.30 – 20.00 ч.

Дебат във Френския институт в България
пл. „Славейков“ 3 , София 1000
Вход свободен, симултанен превод френски / български

Срещите на бъдещето

с Мишел Люсо

Градът през 2050?

„Срещите на бъдещето“ е поредица от дебати, организирани от Френския институт, които ще засегнат предизвикателствата на нашето време, представени по общодостъпен начин от водещи учени.

Срещите на бъдещето се фокусират върху настоящите и бъдещите промени, които се случват със света и обществата ни, и ще търсят отговори за новите предизвикателства, пред които се изправяме, с акцент върху иновациите, технологичния прогрес и обещаващия успех на научноизследователската дейност, които биха могли да допринесат за по-добрия живот на обществата ни, или пък обратно – да ни отчуждят.

Публичният дебат, озаглавен ‘‘Градът през 2050?‘‘, ще се проведе на 9-ти ноември, понеделник, от 18.30 до 20.00 ч. във Френския институт. Мишел Люсо, географ на градското пространство, и Минчо Ненчев, архитект, преподавател по урбанизъм в УАСГ, ще представят своите гледни точки по темата за еволюцията на градската среда през 21-ви век.

В сутрешните часове от 10.30 до 11ч. по вълните на Българското национално радио в предаването „Хоризонт до обед“ проф. Люсо и доц. Ненчев ще дебатират по същата тема с Ирина Недева.

Мишел Люсо е географ, професор по  градски науки в Университета в Лион,  директор на Institut Français de l’Education. Публикувал е различни книги и произведения, свързани с града и урбанизацията, като L'Homme spatial (2007) и Речник по география и пространство на обществата (2013).