Иновативни, интерактивни методи за обживяване на културните пространства