Да опазим водните ресурси...

Френският институт беше домакин в четвъртък и петък 18 и 19 юни на специализиран семинар на тема „Плановете за управление на речните басейни – средство за борба с климатичните промени”, организиран съвместно с Министерството на околната среда и водите.

         Предназначена за специалистите от тази сфера, ангажирани в своите обществени институции с по-доброто управление на водните ресурси, срещата имаше за цел да осигури не само оптимална рамка за придобиване на експертни знания, но и пространство за обмен на добри практики. Близо 40 френски и български експерти присъстваха на събитието.

За повече информация