Наука и съвест: дали научните изследвания са в услуга на обществото?

«Наука и съвест»

 8 юни 2015 г., от 9 до 16.30 ч.

в Българската академия на науките

 

Колоквиум, организиран от Френския институт в България
в сътрудничество с Българската академия на науките

 Основните цели на този колоквиум са:

-          запознаване с развитието на обществото под влиянието на технологичната еволюция, а именно през ъгъла на етиката, засягайки проблематиката наука-общество;

-          да се акцентира върху добрите практики в областта на научните изследвания;

-          да се изчисти науката от мистиката и да се покаже, че науката е дело на всички и че обществото се развива благодарение на научния прогрес.

 
Наука и съвест:

дали научните изследвания са в услуга на обществото?

 9.00 – 9.30: Посрещане

 9.30 – 9.45: Приветствия

-          Проф. Тодор Танев, Министър на образованието и науката

-          Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Франция в България

-          Акад. Стефан Воденичаров, Председател на Българската академия на науките

-          Проф. Тотка Митова, Председател на Селскостопанската академия

 9.45 – 11.15: Научни изследвания и етика

Етика на научните изследвания? Докъде може да се стигне?

 МодераторПроф. Антоний Тодоров, Нов български университет

 -          Етичните аспекти на научните изследвания при борбата срещу тероризма

Проф. д-р Ирена Илиева, Институт за държавата и правото, БАН

-          Възможности и ограничения на етическите кодекси в науката

Гл. ас. д-р Иван Миков, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

-          Функционални особености на академичната етика

Проф. д-р Стефка Наумова, Институт за държавата и правото, БАН

-          За една етична харта на изследователските професии

Проф. Пиер-Анри Дюе, Национален институт за селскостопански изследвания, Отговорник за етиката

 

11.15 – 11.45: Кафе пауза

 

11.45 – 13.15: Научна измама и плагиатство

Как да контролираме научните изследвания? Как да реагираме в случай на измама?

 Модератор: Проф. Жан-Жак Сегара, Аташе по университетското и научното сътрудничество

 -          Плагиатството: социални аспекти

Проф. Мишел Бергадаа, Женевски университет

-          Измама и плагиатство: институционални аспекти

Проф. Пиер-Жан Бенгози, Политехнически университет

-          Плагиатството в областта на точните науки

Проф. Димитър Бакалов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН

 

13.15 – 14.30: Пауза за обяд

 
14.30 – 16.00: Да се промени визията на научните изследвания

Научните изследвания в полза на кого? Споделяне и разпространяване на резултатите от научните изследвания.

Модератор: Проф. Иван Момчев, Технически университет София

 -          Сближаване на наука и общество

Мари-Франсоаз Шевалие-Льо Гиаде, Директор на Института за висши изследвания в науката и технологиите (IHEST)
 

 -          Пет начина да привлечем младите хора към науката

Славка Бозукова, главен редактор на в. „Стандарт”

 

-          Споделяне и разпространение на резултатите от научните изследвания

Проф. Атанас Атанасов, Съвместен геномен център, Софийски университет

 

16.00: Обобщение (от модераторите на трите панела)

16.30: Край на колоквиума
______________________________

 Езици: двата езика на колоквиума ще бъдат френски и български (симултанен превод).