Институтът организира нова конференция-дебат по темата за енергийната ефективност на сградите

"Плановете за действие за енергийна ефективност на
сградите : инструмент за борба с климатичните промени
и намаляване на разходите за общините и гражданите".

В рамките на Цикъла Париж Климат 2015 Френският институт ще организира на 2-ри юни среща на френски и български експерти от публичния и частния сектор по темата за енергийната ефективност на сградите. Целта е да се проведе дискусия по рамката за действия на публичните власти, законодателството, възможностите за финансиране на проекти, да се представят добрите практики, прилагани от местните власти, или технологиите, разработени от частните предприятия.

 

За повече информация за събитието и програма