Иновационният транспорт – основа за устойчив и интелигентен

На 20-ти май Френският институт ще бъде домакин на поредната конференция-дебат, която ще бъде посветена на интелигентния градски транспорт. Организирано от Посолството на Франция в България в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи, събитието се вписва в рамките на форума COP 21, който ще се проведе от 30-ти ноември до 11-ти декември 2015 г. в Париж (повече информация на http://www.cop21.gouv.fr/fr), и е продължение на първата среща, посветена на градските територии.

За повече информация