Среща с германската писателка Анна Тюне прекарала детството си във Франция, 22/04Народът е нещо изобретено, откъде накъде хората на няколко километра оттатък
една граница ще са различни от тези от тази страна на границата? И какво толкова
лошо има в това да си различен? Ти си германка, но дали приличаш повече на един
възрастен германски мъж, например на Конрад Аденауер, отколкото на приятелката
си Франсоаз? Имаш право, не се оставяй да те присъединят към техния измислен
народ.

 

22 април, вторник, 18:00 часа

Френски институт в България

пл. Славейков №3

 

Модератор: Георги Ангелов