Обучения на Националното висше училище по администрация, отворени за български кандидати:

Обучения на Националнотo висше училище по администрация (ENA)

Дългосрочен международен цикъл (CIL), международен цикъл за усъвършенстване (CIP) и международен цикъл на Регионалните институти по администрация (CiIRA):

 Процедурата по подбор на кандидати е една и съща за обученията на Националното висше училище по администрация и Регионалните институти по администрация. Заинтересованите кандидати трябва да изпълняват ръководни функции, да владеят отлично френски език, да владеят английски език и да притежават магистърска степен или сходна.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: не

За повече информация: сайт на Националното висше училище по администрация - Рубрика Обучения и прием

 

Цикъл Висши европейски науки (CHEE):

 Всяка година от 2007 г. насам цикълът Висши европейски науки посреща випуск от около 40 курсисти от държавите-членки на ЕС или от трети страни, с разнообразен произход, с висок потенциал, които изпълняват висши ръководни функции в своята област и притежават поне 8 години професионален опит. Няма изискване за притежаване на познания и професионален опит в областта на европейската интеграция, но е необходимо отлично владеене на френски език и поне пасивно разбиране на английски език.

 Цикълът Висши европейски науки е предназначен за френскоговорящи ръководни кадри от публичния или частния сектор (висши държавни служители, депутати от Европейския парламент, народни представители и представители на местните власти, ръководители на предприятия, активисти на НПО, синдикални председатели, журналисти...). Той се основава на съдържание и педагогически методи, насочени към практическия опит. Цикълът позволява на курсистите да се срещнат с водещи специалисти от практиката в сферата на европейската интеграция.

 Графикът на занятията е съобразен с ръководната дейност на курсистите, като модулите са с продължителност от 3 до 4 дни на месец и разпределени през цялата 2016 г.

-възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: не

Формуляр за кандидатстване CHEE 2018 в PDF формат

Информация CHEE 2018 в PDF формат

 За повече информация: Сайт на Националното висше училище по администрация

 

Международни специализирани обучения по публична администрация (CISAP):

 Обученията от международния специализиран цикъл по публична администрация са предназначени единствено за държавни служители. Заинтересованите кандидати следва да попълнят формуляра за кандидатстване  на езика на избрания международен специализиран цикъл по публична администрация. Те трябва да го изпратят заедно със своите дипломи, преведени на френски език, автобиография и мотивационно писмо до съответната служба поне два месеца преди началото на избраното международно специализирано обучение по публична администрация.

Разгледайте Каталог CISAP 2018 в PDF формат

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

 

1/. Местно управление от 1 до 12 октомври (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 13 август

2/. Борба с корупцията, от 10 до 21 септември (обучение на английски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 17 август

3/. Пътят на една европейска норма: от нейното възникване до съдебния спор, от 24 до 28 септември (обучение на английски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 17 август

4/. Публични политики : от създаването им до тяхната оценка,  от 3 до 14 декември (обучение на френски език). Линк за достъп до формуляра тук. Краен срок за изпращане на кандидатурите: 14 септември

5/. УЧР и мениджмънт в публичната администрация от 05 до 16 ноември (обучение на френски език). Линк за онлайн регистрация тук.  Крайна дата за изпращане на кандидатурите: 21 септември

 

==> Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в приложеното писмо на Института по публична администрация, партньор на Посолството на Франция в България за обученията CISAP. <==

 За повече информация:

- Сайт на Националното висше училище по администрация

 - Лице за контакт в Посолството на Франция в България/Френския институт в България:

Ариа Рибиерас, отговорник проекти Институционално и техническо сътрудничество

тел.: +359 (2) 937 79 11/22

e-mail: aria.ribieras@institutfrancais.bg 

 

Обученията на Националното училище по публични финанси:

Подборът се организира в сътрудничество с българската Национална агенция по приходите. Кандидатите следва да говорят и пишат свободно на френски език и да изпълняват функции в сферата на избраното обучение.

Каталог на обученията и изтеглете документите за кандидатстване

Пълният комплект документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен до сектор Институционално и техническо сътрудничество”преди 1 февруари 2018 г.

1/ Икономическо и финансово проучване от 12 до 23 ноември.  (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 7 септември

2/ Трафик на хора от 19 до 23 ноември (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 21 септември

3/орупция: разкриване, превенция, противодействие от 26 до 30 ноември (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 5 октомври

- възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

За повече информация:

- Лице за контакт в Посолството на Франция в България/Френския институт в България:

Ариа Рибиерас, отговорник проекти Институционално и техническо сътрудничество

тел.: +359 (2) 937 79 11/22

e-mail: aria.ribieras@institutfrancais.bg 

 

Обучения на Националното училище за магистрати:

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/ Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 7 февруари

2/ Организирана престъпност  и съдебно сътрудничество (свалете програмата). Крайна дата за кандидатстване: 14 февруари

3/ Извънсъдебни начини за решаване на спорове (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 14 февруари

4/ Съдебно разглеждане на престъпления срещу околната среда: френският опит (свалете  програмата). Крайна дата за кандидатстване: 10 април

 

 - възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

 обърнете внимание, че българските магистрати могат да се възползват също от обучения и от финансова подкрепа в рамките на Европейската правосъдна мрежа. За повече информация

За повече информация:

- Лице за контакт в Посолството на Франция в България/Френския институт в България

Ариа Рибиерас, отговорник проекти Институционално и техническо сътрудничество

тел.: +359 (2) 937 79 11/22

e-mail: aria.ribieras@institutfrancais.bg 

 

Международен стаж на Парижката адвокатска колегия:

 Програмата е предназначена за френскоговорящи чуждестранни адвокати, които имат желанието да се запознаят с практиката на техните френски колеги посредством качествено обучение и практика в парижка адвокатска кантора. Тези млади адвокати преминават в продължение на един месец обучение в Училището за обучение на адвокатската колегия, свързано с нашата професионална етика, нашата правна система и нашите съдебни процедури. След което посредством едномесечен стаж те придобиват практически професионален опит, свързан с работата в кантора на парижки адвокати.

Този стаж се провежда през месеците октомври и ноември всяка година и включва двудневно посещение в Брюксел с цел запознаване с работата на европейските институции.

 Условия:

Стажът е предназначен за адвокати на възраст до 40 години с добро ниво на владеене на френски език.

 -възможност за кандидатстване за стипендия на френското правителство: да

 

 График:

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят до българския Висш адвокатски съвет своята кандидатура заедно със следните документи, за да участват в конкурса за предварителен подбор (Информация за съдържанието, датата и мястото на провеждане на конкурса ще бъде публикувана в най-кратки срокове):

-  автобиография на френски език,

- удостоверение за вписване в списъка на адвокатска колегия с дата от 2015 г.,

- документ, удостоверяващ владеенето на френски език.

 - контакт

Евелина Ганчева

Висш адвокатски съвет

ОтделМеждународна дейност”

Ул. „Калоян” 1A

1000 София

 При подбор след конкурса документите на кандидатите ще трябва да бъдат предадени на Френския институт заедно със следните документи:

·         удостоверение за застраховка, покриваща лична гражданска отговорност,

·         мотивационно писмо на френски език,

·         снимка,

·         съответната препоръка, ако кандидатът се препоръчва от адвокатска колегия.

 Предварителният подбор за отпускане на стипендия се организира под формата на конкурс от Висшия адвокатски съвет (Висш адвокатски съвет - http://www.vas.bg/). Окончателното решение за отпускането на тези стипендии остава изключително право на Посолството на Франция в България.

 Внимание: кандидатурите не могат в никакъв случай да бъдат подавани директно до Националното училище за магистрати.

 

За повече информация:

 - Сайт на Парижката адвокатска колегия: http://www.avocats.paris/ancien-site/devenir-avocat-a-paris/avocat-a-letranger/399-stage-international-du-barreau-de-paris-2.html

 - Лице за контакт в Посолството на Франция в България/Френския институт в България:

Ариа Рибиерас, отговорник проекти Институцинално и техническо сътрудничество

тел.: +359 (2) 937 79 11/22

e-mail: aria.ribieras@institutfrancais.bg

- Лице за контакт в Парижката адвокатска колегия във връзка със стажа:

 Филип Жоржиад

Директор отделМеждународна дейност” към Парижката адвокатска колегия
тел. + 33 1 80 27 19 20

e-mail: pgeorgiades@avocatparis.org