Магистърска програма « Управление на луксозното хотелиерство »

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1997 година, а от 2004 година е прехвърлена към Нов Български Университет. Ползва се с подкрепата на Френското посолство в България.

През 2013, отново по модел на френската образователна система е създадена и магистърска програма по „ Управление на луксозното хотелиерство”- единствена по рода си в България

Обучение

Теоретически аспекти на управлението на лукса, маркетингови проучвания в хотелиерската индустрия на лукса, антропология на лукса  и професионални технологии в хотелиерството и ресторантъорството на лукса.

Практическо обучение за кандидати от друго професионално направление „Туризъм” като хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, договаряне и продажби в специално подготвен учебен център в к.к. Албена.

Организация на обучението

Срок на обучението: 4 семестъра за кандидати с диплома „ Професионален бакалавър” и 3 семестъра за кандидати с диплома „ Бакалвър” или „Магистър” от друго професионално направление,  по учебен план, следващ: теория, практика, стажове с изключително електронно обучение в теоритичната част.

Език на преподаване:  български език с интензивно изучаване на френски език за начинаещи и още два чужди езика за усъвършенстване.

Два задължителни  стажа по  минимум 6 месеца в реална професионална среда във Франция, Белгия и България .

Общ брой задължителен стаж преди дипломиране - 8 месеца.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено  висше образование Професионален бакалавър, Бакалавър или  Магистър.

Интервю, мотивационно писмо и професионална автобиография.

Партньори по създаване на програмата

Lycée Paul Augier Nice, GRETA tourisme hôtellerie Nice, Universite  de Nice

Дипломи

Българска диплома Магистър по „Управление на луксозното хотелиерство” към НБУ.

Възможности за реализация

Висококатегорийни обекти  за хотелиерство и ресторантьорство в България и в чужбина.

 

За контакти

Нов Български Университет

Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

ул. “Монтевидео” 21, София 1618

Тел.: (+359 2) 811 01 55

 

Място на обучението

Хотел Маастрихт, п.к.23

9620 Албена

Тел./Факс: (+359 579) 62 023

 

Славянка СТАМОВА

Директор на франкофонската програма към НБУ в Албена

Тел.: (+359 885) 85 37 66

sstamova@nbu.bg

dirstamova@yahoo.fr

dilieva@nbu.bg

www.unialbena.net

www.nbu.bg

 

Записвания:

В локалните центрове на НБУ в страната:

Варна

ул. „Мусала”  8

Тел.052631427

lc-varna@nbu.bg

 

Видин

ул. „ Цар Александър” 27

Тел: 094606466

lc-vidin@nbu.bg

 

Пловдив

бул. „Цар Борис  III Обединител” , етаж 2

Тел: 032625321

lc-plovdiv@nbu.bg