Как се става учител по френски

Френският институт работи в тясно сътрудничество с Катедрите за изучаване на романски езици и е осигурил трима млади преподаватели по френски в Софийски университет « Св. Климент Охридски » и в университета « Свети Кирил и Методи » във Велико Търново.

Бъдещите преподаватели се обучават в следните учебни заведения :

Софийски университет « Св. Климент Охридски »

Университета « Св. Кирил и Методи » във Велико Търново

Университета « Паисий Хилендарски » в Пловдив

Университета « Неофит Рилски » в Благоевград