Преподаване с помощта на новите информационни и комуникационни технологии (TICE)

Отделът за езиково и образователно сътрудничество на Френския институт в България води важна политика за насърчаване на използването на новите информационни технологии и комуникации в българските учебни заведения.

Тяхното популяризиране се осъществява чрез Интернет сайта Vizaviсайт,насочен към учителите по и на френски в България. Този сайт съдържа педагогическа информация на разположение на учители.

Информацията от сайта се допълва от редовното организиране на семинари по методика на преподаването на френския като чузд език (FLE) в София и в регионите - семинари с практическа насоченост, базирани на Интернет ресурси.

Френският институт в България работи по създаването на нов общностен сайт за преподавателите по и на френски език в България. Тази интернет страница ще бъде готова през есента на 2014.