МАГИСТРАТУРА ТЕХНОЛОГИИ НА ПИСМЕНИЯ И УСТНИЯ ПРЕВОД (на английски и втори чужд език)

Кратки исторически данни

„Технологии в писмения и устния превод“ е Съвместна магистърска степен Еразъм мундус, разработена по проект Еразъм+, Ключова дейност КА1, в консорциум с университетите в Улвърхемптън, Великобритания и Малага, Испания.

 

Обучение

 Целта на програмата е да подготвя ново поколение преводачи, способни да се справят ефективно с високите изисквания към тази професия:  технически грамотни специалисти, запознати с новостите в езиковите технологии, проблемите на превода, технологиите в писмения и устен превод, електронните езикови ресурси в помощ на преводача.

Програмата предлага теоретични курсове по структурна, корпусна и компютърна лингвистика и проблеми на превода, но има предимно практическа насоченост.

 

Организация на обучението

Студентите избират два от предлаганите университети и се обучават общо две години, по една година във всеки от двата университета.

Език на преподаване : английски и втори чужд език (френски/немски/испански/руски).

Задължителни стажове в преводачески агенции, работещи с преводачески софтуер, както и в софтуерни фирми със специализация в лингвистиката.

Задължително завършване с дипломна работа, съвместно ръководена от двете висши учебни заведения.

 

Условия за прием и подбор

15 пълни европейски стипендии годишно се присъждат на кандидати, подбрани на заседание на консорциума. За повече информация: https://em-tti.eu/

 

Партньори

Университетите Улвърхемптън  (Великобритания), Малага  (Испания) и Саарбрюкен (Германия)

 

Студентска мобилност

Стипендии по програма Еразъм+ за партньорските университети.

 

Дипломи:

Две дипломи за магистър, за всеки от двата университета.

 

Специалност и професионална квалификация: Филолог

Квалификация: Преводач, специалист в областта на  технологиите в писмения и устен превод

 

Възможности за реализация

Вид институции: европейски или международни фирми и институции, преводачески агенции, софтуерни фирми.

Функции : писмен и устен преводач, редактор, администратор-координатор,  експерт по оценка на качеството, компютърен лингвист и др.

 

За контакти:

Нов български университет

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика

ул. „Монтевидео“ № 21, София 1618

Офис 309/корпус 2

Тел. +359 (0)2/8110 309, (02)/8110 617

www.nbu.bg

 

доц. д-р Мария СТАМБОЛИЕВА

Директор на ИЦ Компютърна и приложна лингвистика, НБУ

+359 (0) 895799932

mstambolieva@nbu.bg