Хранително-вкусови технологии

Кратки исторически данни

Създадена през 1997 година с педагогическата и финансова помощ на AUF, програмата Технология на ферментационните продукти, се ползва понастоящем с подкрепата на Френското посолство в България и е редовен член на Университетската Агенция на Франкофонията (AUF).

Обучение

Технология на ферментационните продукти

Три специализации : Технология на виното и високоалкохолните напитки, Технология на млякото и млечните продукти, Технология на хляба, хлебните, сладкарските и макаронените изделия

Организация на обучението

 

 

Срок на обучение : 5 години

Език на преподаване : 60 % от лекциите са на френски език

Стаж от три седмици през третата и четвъртата година и стаж от две седмици през последната година.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование с профил френски език

Матура по химия, математика, български език и литература, биология или по френски език и оценката от дипломата по математика, химия и френски език

Партньори

AGROSup Dijon, ONIRIS Nantes, Université Claude Bernard Lyon 1, ESMISABBrest, Université de Compiègne, ENSAIA de Nancy, Технически университет в Молдова, Университет в Сибиу « Lucian Blaga », Румъния

Студентска мобилност

Договори ERASMUS с университети в Лион, Нант, Дижон и Брест

Стажове в рамките на билатерални договори и по програми на AUF и Европейския съюз

Стипендии за магистратура (Master 2 Professionnel, Master 2 Recherchе) и докторантура

Дипломи

Диплома за инженер - Магистър

Възможности за реализация

Предприятия за хранително-вкусова промишленост, ресторантьорство, научно-изследователска дейност, преподавателска дейност, лаборатории за контрол, българо-френски фирми в хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост, български и франкофонски служби и агенции за контрол на хранителните продукти, управленски структури на ЕС в областта на хранителното законодателство и безопастност на храните.

 

За контакти

Университет по хранителни технологии

Център за франкофонско обучение

бул. Марица 26

4002 Пловдив

тел.: (+359 32) 603 889

www.uft-plovdiv.bg

 

Доц. Георги ДОБРЕВ

Директор

g_dobrev2002@yahoo.fr

тел : (+359 32) 603 605

 

Росина КАКОВА

Младши експерт-организатор обучение

ff_bg@yahoo.fr

тел. : (+359 32) 603 889

Tél/fax : (+359 32) 642 738