Докторантско училище в областта на инженерните науки

Кратки исторически данни

Международното училище за докторанти в областта на инженерните науки е създадено през 2004 година в сътрудничество с Университетската агенция за франкофонията (AUF) и с педагогическата и финансова помощ на Френското посолство в България.

В момента докторантите се обучават в областта на ЕЕА (електротехника, електроника и автоматика) и ИТК (информатика и телекомуникации).

 

Обучение

Докторантско обучение чрез решаване на изследователски задачи, за което могат да кандидатстват както български, така и чуждестранни инженери от Централна и Източна Европа и от франкофонските страни.

 

Условия за прием и подбор

Диплома за магистър от акредитирано висше училище.

Подборът се извършва въз основа качеството на досието и приемен изпит.

Чуждестранните кандидати трябва да притежават стипендия и да са одобрени от българското Министерство на образованието и науката.

 

Организация на обучението

Срок на обучение: 3 години

 

Партньори

Френски и франкофонски университети, които участват в обучението на докторантите под формата на съвместно научно ръководство и по силата на други конвенции.

 

Студентска мобилност

Стипендии на AUF за докторантури под двойно научно ръководство.

Стипендии на френските посолства в страните от  региона.

 

Дипломи

Диплома на Технически университет – София, призната от българската държава.

За докторантурите под двойно научно ръководство -  докторантска диплома на Технически университет – София , призната както от българската държава, така и от университетите партньори, с една единствена защита.

 

За контакти

Международно училище за докторанти в областта на инженерните науки

Технически университет – София

Франкофонски факултет по електроинженерство и информатика

бул. Климент Охридски 8, бл.12, Стая 12611, 1000 София

Тел.: (+359 2) 965 21 99

Факс: (+359 2) 962 44 07

 

Проф. д.тн. Илиана МАРИНОВА                   Валентина ВЪЛОВА

Директор сътрудник                                            Технически и административен

iliana@tu-sofia.bg                                                  valia_valova@tu-sofia.bg