Гимназии с интензивно езиково обучение

 

За да учите в езикова гимназия или в гимназия с професионална насоченост, трябва да положите изпит в края на 7-ми клас(14-15 год.). Курсът на обучение е с продължителност 5 години, считано от 8-ми до 12-ти клас. Осми клас е една година на интензивно езиково обучение : учениците от езиковите гимназии изучават френски език минимум 15 часа седмично (13 часа седмично в професионалните гимназии).

От 9-ти клас учениците започват да изучават на френски език и другите неезикови дисциплини (DNL) : биология, химия, география, история, философия, физика, психология или математика. От 9-ти до 11-ти клас учениците могат да изучават променлив брой неезикови дисциплини в зависимост от вида на училището или годината.

Края на гимназиалното обучение приключва с получаването на  удостоверение за завършено образование след продължително оценяване на знанията и/или удостоверение за професионална квалификация.

 

Френския институт в момента работи по въвеждането на френско-българско удостоверение, наречено « Двуезично франкофонско удостоверение », което ще се получава в езиковите гимназии.

Френският институт в България се фокусира върху езиковите и професионални училища, предлагайки им да участват в най-престижните франкофонски изяви.

 

 

Запознайте се със списъка на езиковите училища (формат PDF - liste des établissements bilingues), версия от юни 2013.

В рамките на програмата, по която се организират стажове по френски като чужд език, финансирана от Френския институт в България, единадесет студенти, записани в магистърската програма 1 и 2, преподават в десет езикови гимназии в България.

Стажантите по френски (FLE) осигуряват дванадесет часа езиков курс и френска цивилизация и участват активно в живота на училищата чрез театрални и музикални ателиета, училищен вестник и др. Освен това, тези стажанти са връзката при всички дейности по насърчаването на френския език, организирани от отдела за езиково и образователно сътрудничество на Френския институт в България.