Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

Кратки исторически данни

Програмата е създадена през 1997 година, а от 2004 година е прехвърлена към Нов Български Университет. Ползва се с подкрепата на Френското посолство в България.

Обучение

Теоретически аспекти на управлението и маркетинга и професионални технологии в хотелиерството и ресторантъорството

Практическо обучение: хотелиерство, ресторантьорство, кулинарни техники, договаряне и продажби в специално подготвен учебен център в к.к. Албена.

Организация на обучението

Срок на обучението: 3 години по модел на френската диплома BTS (Висш специалист по Мениджмънт на хотелиерството и ресторантъорството) и по учебен план следващ: теория, практика, стажове

Език на преподаване:  български език с интензивно изучаване на френски език през целия курс на обучение (работен език).

Три задължителни  стажа по  минимум 2 месеца в реална професионална среда във Франция, Белгия и България .

Общ брой задължителен стаж преди дипломиране-12 месеца.

Условия за прием и подбор

Диплома за завършено средно образование

Тест по общообразователна подготовка за получаване на диплома от НБУ

Партньори

Lycée Paul Augier Nice, GRETA tourisme hôtellerie Nice, Universite Le Mirail Toulouse

Дипломи

Българска диплома Професионален Бакалавър по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството към НБУ.

Възможности за реализация

Туристически обекти за хотелиерство и ресторантьорство в България и в чужбина.

 

За контакти :

Нов Български Университет

Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

ул. Монтевидео 21, София 1618

Тел.: (+359 2) 811 01 55

 

Място на обучението

Хотел Маастрихт, п.к.23

9620 Албена

Тел./Факс: (+359 579) 62 023

 

Славянка СТАМОВА

Директор на франкофонската програма към НБУ в Албена

Тел.: (+359 885) 85 37 66

sstamova@nbu.bg

dirstamova@yahoo.fr

dilieva@nbu.bg

www.unialbena.net

www.nbu.bg

 

Записвания:

Нов български университет

ул. Монтевидео 21

1618 София

Тел.: (+359 2) 811 01 55

 

Локални центрове на НБУ в страната:

Варна

ул. Мусала  8

Тел.: 052631427

lc-varna@nbu.bg

 

Видин

ул. Цар Александър 27

Тел: 094606466

lc-vidin@nbu.bg

 

Пловдив

бул. Цар Борис  III Обединител, етаж 2

Тел: 032625321

lc-plovdiv@nbu.bg