Магистратура Индустриална логистика

Кратки исторически данни

Магистърската програма по Инженерна логистика е създадена през 2014 година към Техническия университет - София.

Обучение

Образователната програма осигурява познания за логистичната инфраструктура, операциите при инженерната логистика (вътрешно-заводски транспорт, товаро-разтоварни, складови процеси и дистрибуция). Дипломата допринася за овладяване на специфични знания в дисциплини, приложими в индустриалната логистика – стопанско управление, модерни технологии, инженерство. На разположение на студентите е и Франкофонския център, разполагащ с библиотека с над 4500 специализирани издания на френски език.

Организация на обучението

Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упражнения и един - дипломна работа)

Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски

Стаж в предприятие

Условия за прием и подбор

Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с инженерната логистика.

Писмен изпит и събеседване.

Партньори

Университет Париж VI, Университет Пари-Дофин, Университет в Нант, Технологичен институт към университета в Сен-Назер, Университет Лион 2, Университет за наука и технологии в Лил, Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, DRAST към Министерство на транспорта във Франция, IFSTTAR

 

Студентска мобилност

Споразумения по програма Eразъм с университета Paris VI и SUPMECA

 

Диплома

Магистър по инженерна логистика

 

Възможности за реализация

Инженер-логистик

 

За контакти

Технически университет

Машиностроителен факултет,   http://mf.tu-sofia.bg

бул. Климент Охридски 8, София 1000, България

проф. д-р. инж. Любомир ДИМИТРОВ, зам-ректор, lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg

проф. д-р. инж. Викенти СПАСОВ, координатор на програмата, vikenti.spassov@yahoo.com, тел. : + 359 888710519

 

БУЛФРАЛОГ (БЪЛГАРО-ФРЕНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА)

ул. Хемус 16Б, 1111 София, България

bulfralog@yahoo.com