Магистратура Индустриална логистика

Кратки исторически данни

Магистърската програма по Инженерна логистика е създадена през 2014 година към Техническия университет - София.

 

Обучение

Образователната програма осигурява познания за логистичната инфраструктура, операциите при инженерната логистика (вътрешно-заводски транспорт, товаро-разтоварни, складови процеси и дистрибуция). Дипломата допринася за овладяване на специфични знания в дисциплини, приложими в индустриалната логистика – стопанско управление, модерни технологии, инженерство. На разположение на студентите е и Франкофонския център , разполагащ с библиотка с над 4500 специализирани издания на френски език.

 

Организация на обучението

Продължителност : 1,5 година (два семестъра лекции и упр. и един за дипломна работа)

Език на преподаване : 60% от обучението е на френски език, а 40% на английски

Стаж в предприятие

 

Условия за прием и подбор

Диплома Бакалавър по специалност близка или свързана с инженерната логистика.

Тест и събеседване.

 

Партньори

Université Paris VI, Université de Nantes, IUT de Saint-Nazaire, Université Lyon 2, Université des Sciences et Technologies de Lille, ESFAM, DRAST auprès du Ministère des transports de la France, IFSTTAR

 

Студентска мобилност

Споразумения по програма Erasmus с университета Paris VI и SUPMECA

 

Диплома

Магистър по инженерна логистика

 

Възможности за реализация

Инженер-логистик

 

За контакти

Технически университет

Машиностроителен факултет,  

http://mf.tu-sofia.bg

бул. Климент Охридски  8, София 1000, България

проф. д-р. инж. Любомир Димитров, Зам. Ректор: lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg

проф. д-р. инж.Викенти Спасов - Координатор на програмата, vikenti.spassov@yahoo.com, тел. : + 359 888710519

 

БУЛФРАЛОГ (БЪЛГАРО-ФРЕНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА)

ул. „Хемус” – 16, 1111 София, България

bulfralog@yahoo.com