Специализиран френски език

Бизнес френски

С този вид специализиран курс можем да помогнем на вас и на вашите сътрудници да общувате на френски език в контекста на професионалната дейност: да умеете да получавате необходимата информация, да разговаряте по телефона, да съставяте търговски писма, да водите преговори, да бъдете оперативни в административните и търговските задачи на фирмата. В курса по бизнес френски свиквате да употребявате характерната икономическа терминология във всякакви социални или професионални ситуации.
В края на този курс можете да се явите на изпитите на Парижката търговско-промишлена палата (CCIP) за получаване на Диплома за бизнес френски : DFP Affaires.

Юридически френски

Курсът по юридически френски е предназначен за студенти, които се подготвят за юридическа кариера, за специалисти, които работят с френскоговорящи юристи или изготвят на френски език юридически документи (напр. всички документи на Европейския съд са изготвени на френски език).
Ако вече имате основни познания по езика, този курс ще ви позволи бързо да получите необходимото признание на тези познания в юридическата област.
Цели
Да използвате френския език в основни ситуации на професионална юридическа комуникация, да представяте и да коментирате френски текст от юридически характер, да разрешавате казуси на базата на предоставени ви документи, да изготвяте професионална писмена разработка, свързана с юридически контекст.
В края на този курс можете да се явите на изпитите на Парижката търговско-промишлена палата (CCIP) за получаване на Диплома за юридически френски език:DFP Juridique.

Френски за работещите в туризма и хотелиерството

Този курс е предназначен за специалисти, работещи в областта на туризма, хотелиерството или ресторантьорството, както и за студенти или стажанти, подготвящи се за работа в тези области.
Ако вече имате основни познания по езика, този курс ще ви позволи бързо да получите необходимото признание на тези познания в рамките на професионалната среда.
Цели
България е примамлива дестинация за туристите от цял свят, привлечени от изключителните й природни дадености и от богатото й историческо наследство.
Благодарение на този курс ще можете да отговорите на очакванията на френските и франкофонските туристи, които традиционно проявяват огромен интерес към новите дестинации.
В края на този курс можете да се явите на изпита за получаване на признатата в цял свят Диплома за владеене на френски език за работещите в туризма и в хотелиерството DFP tourisme et hotellerie, издавана от Парижката търговско-промишлена палата (CCIP)

 Ползвате ли френски език във вашата фирма?


Френският Институт ви предлага обучение „по поръчка”:
 
- курсове за специфични категории сътрудници
- индивидуално обучение
- обучение в група
- осигуряване на преподаватели на работното място на обучаваните

Не се колебайте да се свържете с нас и ние ще ви изготвим оферта и програма за обучение, съобразена с вашите нужди.