Общ френски език

ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНА МАСКА!

 

ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЕТНИТЕ КУРСОВЕ

 

ВАЖНО!!!

Записванията за изпитите и за летните курсове се правят с предимство онлайн или по имейл с плащане по банков път. Ако това не е възможно, можете да се запишете на място във Френския институт и да платите в брой или с карта с предварително уговорен час на телефон 02 937 79 61/ 02 937 79 56/ 02 937 79 36/ ifb-cours@institutfrancais.bg 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЮНОШИ ОТ 13 Г,

Започваме отново курсове във френския институт

 

-От 17/08/2020 до 03/09/2020 всеки ден от 09:00 до 13:00, 72 уч. /330 лева за нови курсисти /305 лева при презаписванията/записвания до 13/08/2020

Запишете се тук!

 

3- ГРАМАТИЧЕСКИ ПРЕГОВОР НИВО А1/А2 и В1/В2 (40 уч.ч.)

 

Дати

Записване до

Занятия

Цена

31/08—11/09

 

26/08

от понеделник до петък

от 9 ч. до 12 ч. (40уч. ч.)

225 лв.

 

Запишете се тук!

 

*Какво представлява тази онлайн-сесия

Сесията обхваща 72 учебни часа чрез видеоконференция с преподавател от Френския институт. Освен този курс "на живо", преподавателят изпраща редовно материали и писмени упражнения, които се коригират или индивидуално или в група по време на видеоконференциите. Веднага щом се запишете за курс, ние Ви предоставяме платформа, на която е качен материал, съответстващ на Вашето ниво: уроци, упражнения за  слушане с разбиране, четене с разбиране, граматика, лексика, спрежения на глаголите, песни, игри и др. Благодарение на тази платформа се упражнявате сами! 

 

Важно: курсистите, които се записват за ниво A1-1 (ниво 1), A2-2 (ниво 4); B1-2 ниво 6); B2-1 (ниво 8) et C1-1 (ниво 11)  трябва също така да си закупят учебниците и учебни тетрадки отговарящи на нивото им.

 

Alter Ego 1 + : 65 лв (покрива нива 1, 2 и 3)

Alter Ego 2 + : 65 лв (покрива нива 4 и 5)

Alter Ego 3+ : 70 лв (покрива нива 6 и 7)

Alter Ego 4: 75 лв (покрива нива 8, 9 и 10)

Alter Ego 5: 80 лв (покрива нива 11, 12  и 13)

 

В случай, че имате  въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по имейл : ifb-cours@institutfrancais.bg  или на телефон: 02 937 79 61 / 02 937 79 56/ 02 937 79 36

***

Френският институт в България предлага курсове по френски език, от ниво напълно начинаещи до ниво напреднали. Курсовете са организирани според Общата европейска езикова рамка.
 

 

Педагогическа организация:

Нива във Френски институт

Нива според Европейската Рамка

Продължителност на учебната сесия

1

A1-1
A1-2 (придобито A1)

72 учебни часа на ниво

2

3

A2-1
A2-2 (придобито A2)

4

5

A2+/B1-1
B1-2
B1-3 (придобито B1)

6

7

8

B2-1
B2-2
B2-3 (придобито B2)

9

10

Обучението по френски във Френския институт в България включва и умения за общуване на френски в писмена и устна форма на всички нива /от начинаещи до ниво напреднали.

Цели на обучението

На първо време да разбирате и да се изразявате в обикновените ситуации на ежедневието. След това постепенно да придобивате двойна комуникативна способност (писмено и устно разбиране и изразяване) и културна (познаване и цивилизация), благодарение на разнообразните допълнителни средства и пособия, използвани в курсовете.
Водени от най-добрите преподаватели по френски език, тези курсове са предназначени за групи с приблизително еднакво ниво на владеене на езика, състоящи се от средно 15 курсиста и се провеждат в приятни и добре оборудвани помещения. Всяка сесия продължава два месеца, като включва 72 учебни часа (от 45 минути с вкл. 5 мин. почивка), разпределени на 2 сеанса по 4 часа седмично. Има възможност за избор на група през седмицата, вечер или в съботно-неделните курсове, за да може всеки желаещ да се включи, съобразно заетостта си.
В края на всяка сесия курсистите задължително полагат финален тест. При успешното му преминаване се издава атестация за достигнато ниво на езика.

 

Педагогически материали:

Обучението се извършва по учебник, чрез който се постигат комуникативните, езикови и културни цели, определени от педагогическия екип на ФИБ.

В момента във ФИБ се преподава по методиката “Alter Ego”, изд. Hachette.
Методиката "Alter Ego” е подходяща както за юноши от 16 до 18-годишна възраст, така и за възрастни. Тя е изготвена съгласно препоръките на Общата европейска езикова рамка, като се набляга на дейностно-ориентирания подход, на взаимното оценяване и на самостоятелната работа.
Учащият е насърчаван да придобива реални компетенции в областта на общуването, да изпълнява задачи от реалния живот, да реагира и взаимодейства в различни ситуации, благодарение на практически насочената методика, обхващаща разнообразна тематика.

Към днешна дата, работим по учебници “Alter Ego+” 1, 2, 3 и 4, които съответстват на нива A1, A2, B1 и B2 от ОЕЕР.

Обща европейска езикова рамка

ПОЛЗВАЩ СВОБОДНО ЕЗИКА

C2/ Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации.
C1/ Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.

ПОЛЗВАЩ САМОСТОЯТЕЛНО ЕЗИКА

B2/ Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
B1/ Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея...

С ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ПО ЕЗИКА

A2/ Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
A1/ Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.

За повече информация относно ОЕЕР, вж. Conseil de l’Europe

Освен учебника, преподавателите ни използват всякакви допълнителни материали – статии и репортажи, граматики и др.

 

Разпределение на учебния материал в методиката “Alter Ego+”:

Нива във Френски институт

Нива според Европейската Рамка

Разпределение на учебния материал по нива

1

A1-1

ALTER EGO+ 1 досиета 0 до 3

2

A1-2

ALTER EGO+ 1 досиета 4 до 6

3

A2-1

ALTER EGO+ 1 досиета 7 до 9

4

A2-2

ALTER EGO+ 2 досиета 1 до 4

5

B1-1

ALTER EGO+ 2 досиета 5 до 8

6

B1-2

ALTER EGO+ 3 досиета 1 до 4

7

B1-3

ALTER EGO+ 3 досиета 5 до 8

8

B2-1

ALTER EGO+ 3 досие 9
ALTER EGO+ 4 досиета 1 до 2

9

B2-2

ALTER EGO+ 4 досиета 3 до 5

10

B2-3

ALTER EGO+ 4 досиета 6 до 8