Театър на френски с Любомир Ковачев

Развиване на умения в говоримия френски език чрез  техниката на драматичното изкуство.

Преодоляване на страха да говорите на чужд език.

Подобряване на Вашето ниво на говорим френски език.

Усъвършенстване на Вашето произношение и интонация.

Работа върху дишането.

Заучавате създаването на смислени конструкции чрез способа на играта (вербална и не-вербална).

Създаване на групова динамика.

Мобилизиране на Вашето тяло за запаметяване и опознаване.

Осъзнаване ролята на пространството и умението да се интегрира в комуникацията.

Навлизане в литературата чрез техниката на драматичното изкуство.

Предлагаме и ателие "Театър на френски" за деца.