Театър на френски за деца*

Развиване на умения в говоримия френски език на децата Ви чрез  техниката на драматичното изкуство.

Преодоляване на страха да говорят на чужд език.

Подобряване на нивото им на говорим френски език.

Усъвършенстване на произношението и интонацията им.

Работа върху дишането.

Заучавате създаването на смислени конструкции чрез способа на играта (вербална и не-вербална).

Създаване на групова динамика.

Мобилизиране на тялото за запаметяване и опознаване.

Осъзнаване ролята на пространството и умението да се интегрира в комуникацията.

Навлизане в литературата чрез техниката на драматичното изкуство.

*За деца от 7 до 15 год.