Преподаватели

Преподаватели

Педагогическият ни екип е съставен от повече от 40 преподаватели по френски език, както българи, така и французи.

Всичките ни преподаватели са високо квалифицирани и притежават дипломи за висше образование в областта на преподаването на френския език като чужд език (френска филология, дипломи за правоспособност в областта на преподаването на френския език като чужд език и др.).

Преподавателите ни редовно се изпращат на стажове, за да са винаги в крак с най-новите педагогически похвати и технически средства.

Преподавателите на детските групи и специализираните ни подготовки са преминали специални стажове в съответната област и имат дълъг педагогически опит.