Литературен клуб

 

Литературният клуб има за цел опознаване на френски съвременни автори чрез избрани откъси (кратки разкази, новели) предмет на сравнителен анализ – превод от френски на български

Включени дейности:

-         Изразително четене

-         Драматизация на диалози

 

 

-         Кратки диктовки от подбрани литературни текстове - превод

Умения:

-         Засилване интереса към споделено, коментирано и сравнително четене на френски спрямо български

-         Подобряване произношението (интонация, ритъм, мелодичност)

http://institutfrancais.bg/kursove-po-frenski/literaturenklub/Опознаване на тънкости синтактични и семантични на френски и български

Подходящо ниво:

-         Начало В2