Летни езикови курсове за деца

Деца от 3 до 6 години 

Сесия

Дати Записвания до Занятия Цена
1

19/06-

30/06

15/06 от понеделник до петък от 9 ч. до 11 ч. 200 лв. (180 лв. за II дете от семейството)
2 03/07 - 14/07 29/06 от понеделник до петък от 9 ч. до 11 ч. 200 лв. (180 лв. за II дете от семейството)
3

17/07 - 28/07

13/07 от понеделник до петък от 9 ч. до 11 ч. 200 лв. (180 лв. за II дете от семейството)
4 31/07 - 11/08 27/07 от понеделник до петък от 9 ч. до 11 ч. 200 лв. (180 лв. за II дете от семейството)
5 14/08 - 25/08 10/08 от понеделник до петък от 9 ч. до 11 ч. 200 лв. (180 лв. за II дете от семейството)
6 26/08 - 02/09   Езиков лагер в Банско  

Деца от 7 до 14 години 

Сесия

Дати Записвания до Занятия Цена
1 19/06- 30/06 15/06 от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. 260 лв. (240 лв. за II дете от семейството)
2 03/07 - 14/07 29/06 от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. 260 лв. (240 лв. за II дете от семейството)
3 17/07- 28/07 13/07 от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. 260 лв. (240 лв. за II дете от семейството)
4 31/07 - 11/08 27/07 от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. 260 лв. (240 лв. за II дете от семейството)
5 14/08 - 25/08 10/08 от понеделник до петък от 9 ч. до 12 ч. 260 лв. (240 лв. за II дете от семейството)
6 26/08 - 02/09   Езиков лагер в Банско  

За ученици през септември

Граматически преговор ниво А1/А2 и В1/В2

Дати Записвания до Занятия от понеделник до петък Цена
04/09 - 14/09 31/08

9 ч. - 12 ч.

06 септември: неучебен ден

 

 

150 лв.