TCF, TCF Québec

TCF (тест за владеене на френски език)

Желаете да получите ясна представа за езиковите си компетенции по френски език по лични, академични или професионални причини?
Чрез полагането на тест TCF ще можете да придобиете официално признат сертификат, с който ще можете да продължите образованието си във френски университет или който ще можете да представите на работодател.

Тестът е съставен от три задължителни и два избираеми компонента.
Три задължителни компонента (80 елемента).
В тях са включени общо 80 елемента, сред които има и затворени въпроси. Елементите са подредени по степен на трудност, от ниво А1 до ниво С2 от Общата европейска езикова рамка.

1) Устно разбиране (30 елемента, 25 мин.)
Записите представят случаи на автентична комуникация; такава, каквато можете да чуете във Франция или в друга франкофонска държава.

2) Овладяване на езиковите структури: лексика и граматика (20 елемента, 20 мин.)
Чрез тези елементи се оценява способността на кандидатите да разпознават и подбират правилните формулировки в синтактичните и лексикалните структури.
И в този случай, въпросите са свързани със случаи на автентична комуникация във френски или франкофонски контекст.

3) Писмено изразяване (30 елемента, 45 мин.)

Документите са показателни за онова, което може да се наложи кандидатите да прочетат във Франция или в друга франкофонска държава.

Два избираеми компонента

 1) Устно изразяване (интервю с максимална продължителност 15 мин.)

Този компонент се преминава индивидуално от кандидата под формата на интервю с изпитващ преподавател.
Явяването на този компонент не изисква никаква предварителна подготовка.
Задаваните въпроси обхващат като трудност и шестте нива, от А1 до С2, на Общата европейска езикова рамка.
В края на изпитната сесия интервюто се записва и изпраща на CIEP за оценяване.

2) Писмено изразяване (1 ч. и 45 мин.)

Този компонент включва шест упражнения, обхващащи като трудност и шестте нива, от А1 до С2, на Общата европейска езикова рамка.
За повече информация относно тестовете TCF, вж.
CIEP


TCF Quebec

Желаете да се установите в Квебек и за целта трябва да удостоверите езиковото си ниво, прилагайки официален документ към досието си за кандидатстване за емиграция към Бюрото за емиграция за Квебек?

« TCF за Квебек » е специфичен тест, който отговаря на изискванията на Министерството на имиграцията и на културните общности и се полага единствено от лица, целящи установяване в Квебек.
« TCF за Квебек » включва два задължителни компонента:
Устно разбиране (30 въпроса). Продължителност: 30 мин.
Устно изразяване (6 въпроса). Продължителност: 15 мин.
Придобиването на атестация « TCF за Квебек » е оправдано единствено, ако същата се приложи към досие за емиграция. Кандидатите не могат да я използват за други цели, като например за кандидатстване за прием във френски университет.

За повече информация относно “TCF Quebec”, вж. CIEP


TCF за придобиване на френско гражданство

Трябва да удостоверите нивото си по френски език, тъй като искате да придобиете френско гражданство?

"TCF за придобиване на френско гражданство" е специфичен тест, който отговаря на изискванията на новите разпоредби на Министерството на вътрешните работи, на отвъдморските територии, на териториалните общности и на имиграцията на Франция, отнасящи се до контрола върху познанията по френски език на кандидатите за придобиване на френско гражданство.
Тестът "TCF за придобиване на френско гражданство" включва два задължителни компонента:
1) Устно разбиране (30 въпроса). Продължителност: 30 мин.
2) Устно изразяване (6 въпроса). Продължителност: 15 мин.
Придобиването на атестация « TCF за придобиване на френско гражданство » е оправдано единствено, ако същата се приложи към досие за кандидатстване за гражданство чрез брак или национализация. Кандидатите не могат да я използват за други цели, като например за кандидатстване за прием във френски университет или за кандидатстване за емиграция за Квебек.

За повече информация относно « TCF за придобиване на френско гражданство », вж. CIEP

 

Във Френски институт-България, предлагаме електрония вариант на TEF и TEFaq : eTEF и eTEFaq. За да се чвите на TCF, можете да се свържете с Института за чуждестранни студенти.