За малките : 3-10г.

КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА

ВТОРИ СРОК: от 08/02/2021 до 20/06/2021

Графикът на курсовете ще бъде качен на 11/01/2021. Записванията ще продължат  до 02/02/2021

Календар курсовете за деца учебна година 2020/2021г.

 

За малките: 3-10 г.

 

Френският институт в България има голям опит в преподаването за деца. Предлагаме различни групи, в зависимост от възрастта на децата.

 

ПИЛЕНЦА « Les poussins » и ПЕТЛЕТА « Les coqs »

За децата от 3 до 5 г.

Чрез Стихчета, Игри, Песни , Рисунки и Колажи децата малко по малко привикват с особеностите и мелодичността на френския език, научават някои думи и изречения. Курсовете се провеждат в две форми:

 

ЖАБИ « Les Grenouilles »

За децата от 5 до 6/7 г.

Децата започват да се учат да говорят на френски език и да съставят кратки изречения. Обучението все още се базира на игри, песни и приказки.

Всяка сесия продължава четири месеца, като включва 80 учебни часа, разпределени в 2 занятия, по 2,5 учебни часа седмично. Свободен избор на часове.
Децата могат също така да се обучават в интензивни сесии през лятото.

 

ПАТЕТА « Les canards »

За децата от 7 до 10 г.

 Децата прогресивно започват да се учат да четат и пишат и да общуват все по-добре: задават въпроси, описват картинки, играят ролеви игри и пеят на френски език.

Всяка сесия продължава четири месеца, като включва 80 учебни часа, разпределени в 2 занятия, по 2,5 учебни часа седмично. Свободен избор на часове.
Децата могат също така да се обучават в интензивни сесии през лятото.