Сертифициращи организации

CIEP : Международен център за педагогически изследвания. Цялата необходима информация за изпитите DELF и DALF, както и за TCF, TCF Québec и за тестове за френско гражданство.

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/ (рубрика: дипломи и тестове)

 

CCIP Езиков център: Парижка търговско-промишлена палата. Цялата необходима информация за “специализирани” сертификати по бизнес френски, юридически френски, френски език в областта на туризма и хотелиерството и др., както и относно TEF, ETEF, TEFAQ, eTEFAQ и тестовете за придобиване на френско гражданство.

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/ (рубрика: дипломи и тестове)

 Съвет на Европа: Цялата необходима информация за Общата европейска езикова рамка.

 

http://www.coe.int/fr/- сваляне на наръчника, публикуван от DIDIER : mettre le pdf