Обучение: CinEd – Кинообразование за ученици

3-4 септември, зала "Славейков", 9:00 - 18:00 ч. 

Обучението ще представи на учителите възможности за прожекции в класната стая (и извън нея), чрез онлайн платформа и освободени от права филми, както и чрез педагогически материали, разработени от експерти. Освен това, по време на обучението ще бъде осигурена подготовка за работа с филмите от колекцията, ще бъде анализиран киноезика чрез прожектиране на отделни откъси и филми, ще бъдат предоставени идеи и предложения за използване на педагогическите материали.


Обучението ще подпомогне учителите:

• Да използват киното за повишаване визуалната култура на учениците, както и за обогатяване знанията им за света и за различните европейски култури чрез споделена история.

• Да организират безплатни прожекции с учениците си, в подходящо за тях време и с подходящ филм за съответната възрастова група.

• Да прилагат киното при изучаването на чужди езици и култури.

• Да използват киното и киноезика за сравнение и търсене на връзки между него и други изкуства и дисциплини – музика, изобразително изкуство, фотография, архитектура и др. 

• Да създават и адаптират свой подход на активна, чувствителна и приобщаваща педагогика, включваща киното като инструмент за хоризонтално получаване на знания. 

• Да разработят практически дейности, свързани с киното и видяните филми: заснемане на кратки филми или филмови есета, фотографии, изработване на филмови плакати и др. 

• Да подпомагат активността и креативността на учениците (избор, конфронтация, описание, създаване), както и да развиват критическото им мислене, чрез създаване на връзка между анализ и практика.

За записване следвайте формата за регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJFbV8jjCDhD6QlHPj9okHZZnpNtp_jL3xp4Va9x50Zf0PA/viewform

За повече информация: http://www.progresivno.org/events/cined-kinoobrazovanie-za-uchenitsi-sept-2018/

Обучението се организира в партньорство с Френски институт - България и е подкрепено от програма "Култура" на Столична община за 2018г.