Типове учебни заведения

Във Франция съществуват три основни типа висши учебни заведения:

Университети

Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или  чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшето образование в съответната страна. Университетите предлагат фундаментални, технологични или професионално ориентирани  програми на обучение.

Специализирани висши училища и институти

Това са държавни или частни специализирани висши учебни заведения, с професионална ориентация в области като : инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика, изкуство. С високи изисквания при подбора и приема на кандидатите.

Les Grandes écoles

Les Grandes écoles са частни или държавни висши учебни заведения и заемат особено място във френската образователна система. Те подготвят инженери и мениджъри на високо ниво, както и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки.

Приемът в тях, изключително селективен, е след успешно издържан изпит в края на втората година на така наречените подготвителни класове (classes prépas) или по диплома. А в училища с 5 годишен цикъл на обучение и интегрирани подготвителни класове, постъпването става директно след завършване на средното образование.

Съществуват три категории подготвителни класове :

  • икономически и търговски - подготвят за конкурсите във висшите училища по търговия и управление и за Ecole normale supérieure de Cachan
  • литературни - подготвят за конкурсите в Ecoles normales supérieures, Ecole nationale des Chartes, висшите училища по търговия и управление, Институтите за политически науки (IEP) и Специализираното военно училище в Сен-Сир
  • научни - подготвят за конкурсите във висшите инженерни училища, в Ecoles Normales Supérieures и във висшите национални ветеринарни училища.

Конкурсите са трудни и е добре предварително  да се обмислят евентуални възможности за преориентиране, като кандидатстване едновременно и в университет.