Възможности за работа по време на следване

Чуждестранните студенти, които желаят да работят във Франция, трябва да са записани в учебно заведение и да имат здравна застраховка към Régime étudiant de la Sécurité sociale.

Разпоредби

Всеки чуждестранен студент от държава, членка на Европейската икономическа общност, може да работи по време на следването си без да иска временно разрешение за работа (APT).

По закон продължителността на работната седмица във Франция е 35 часа средно годишно. Френското законодателство разрешава на чуждестранните студенти да работят максимум 964 часа в годината. Това отговаря на 60% от годишната продължителност на работа на пълен работен ден (нови разпоредби в сила от 1 юли 2007). Счита се, че един студент не може да съчетае обучение с пълен работен ден.

Във Франция съществува законово регламентирана минимална работна заплата SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Тя е 9.67 € на час без удръжките, които възлизат на 20% от нея.

 

За повече информация можете да консултирате сайтовете :

 http://www.service-public.fr

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13519.xhtml

http://www.travail.gouv.fr

Някои идеи

Гледане на деца остава един от сигурните начини за спечелване на малко пари. Семейства, нуждаещи се от “baby sitter” често предлагат тази възможност. Съществуват и специализирани агенции, които играят ролята на посредник между родителите и студентите.

А защо да не се преподава език? В зависимост от езика търсенето може да бъде голямо (английски, немски, испански...). След получаване на разрешението за работа, можете да  поставите обяви при търговците от квартала или в училищата.

Друга класическа възможност е раздаване на рекламни материали. Намирането на организации, които търсят студенти за този вид работа, става в Жълтите страници на France Télécoms в рубриката “разпространяване на печатни материали”.

www.pagesjaunes.fr 

Можете да станете бета-тестери на видеоигри или на софтуери, което би могло да се превърне в занимателен начин да увеличите финансовите си възможности. За да пробвате късмета си трябва да се свържете директно с издателите.

Запалените по Интернет могат да станат hot-liner: става дума за помощ по телефона на изпаднали в беда дебютанти в Интернет. Най-добрият начин е да се обърнете към доставчици като Wanadoo, Club-Internet, AOL.

Други източници за намиране на работа

Младежки център за информация и документация (CIDJ) публикува всяка година малък информационен справочник с адреси по области на дейност, който предлага различни възможности.

http://www.cidj.asso.fr

Phosphore също предлага идеи на студентите и разпространява обяви :

http://www.phosphore.com

Студентските mutuelles (взаимозастрахователни дружества)  и les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) често разпространяват съобщения, предлагащи работа за студенти. За повече информация трябва да се отиде на място.