Осигуряване

ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Здравната осигуровка е безплатна и задължителна за всички студенти във Франция, независимо дали са французи или чужденци.   

Защо ?

За да бъдат възстановени част от направените разходи за здравеопазване (консултация при лекар, медицински изследвания …)

Кога ?

Непосредствено след записването в съответното висше учебно заведение. 

*Въведена е задължителна такса от 90€ (CVEC), която има за цел да развива социалните, санитарните, културните придобивки на студентите както и превантивни дейности свързани със здравеопазването им. Тя се заплаща задължително в сайта www.messervices.etudiant.gouv.fr , преди административното  записване в университета.

Как ?

Регистрирайки се в сайта https://etudiant-etranger.ameli.fr разработен на френски и на английски.

Колко струва ?

Включването в системата на френското здравно осигуряване е безплатно както за френските така и за чуждестранните студенти.

Допълнително здравно осигуряване ? (mutuelle)

За оптимално възстановяване разходите за здравеопазване, възможно е заплащане на допълнителна осигурителна вноска на избрано от студента застрахователно дружество

Отнася се за

  • Студенти от държави в ЕС, които не разполагат с Европейска здравна осигурителна карта
  • Студенти от държави в ЕС, които разполагат с формуляр S1*
  • Студенти от държави извън ЕС. 

*Документ, който се издава от здравната организация, към която студента е осигурен в родната си страна и се получава преди неговото заминаване. Той позволява включване във френската система за здравно осигуряване. Формулярът S1 касае само граждани от ЕС/ Европейското икономическо пространство/Швейцария.

Не се отнася за

  • Студенти от държави в ЕС, които  притежават Европейска здравна осигурителна карта (ЕЗОК). Възстановяването на разходите е при същите условия както в родната страна на студента. ЕЗОК трябва да е валидна до края на настоящата учебна година.
  • Студенти, вече записани във френско висше учебно заведение през учебната 2017/2018 година, независимо от тяхната националност.