Документ за пребиваване във Франция за българските студенти

С влизането на България в Европейския съюз, от 1 януари 2007 година не е необходима виза за българи, желаещи да продължат образованието си в страните от общността, а от 2013 година българските студенти които пребивават във Франция с основна дейност обучение, не се нуждаят от карта за престой.

Повече информация можете да намерите в сайта :

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16003.xhtml